Metoda Soul Body Fusion

Soul Body Fusion®

Metoda Soul Body Fusion® sprawia, że zaczynamy żyć pełnią miłości. Kiedy żyjesz w zgodzie ze swoją duszą każdy dzień jest wspaniałą przygodą w nowej jakości życia. Soul Body Fusion® to prosta metoda prowadząca do tego, abyśmy stali się tym kim naprawdę jesteśmy. Rozwija nas na wszystkich możliwych poziomach.

Twórczynią tej metody jest  Jonette Crowley, uznana na całym świecie nauczycielka duchowa, założycielka Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), organizacji dedykowanej duchowemu przebudzeniu. Jonette jest badaczem i odkrywcą – zarówno na płaszczyznach wewnętrznych, jak i w podróżach po całym świecie. Jest współczesną mistyczką, obdarzoną zdolnościami jasnosłyszenia i uzdrawiania.

Fragmenty z książki Soul Body Fusion® Jonette Crowley:

„Każdy z nas ma piękną duszę, ale czasem nie jesteśmy w stanie całkowicie sprowadzić jej do fizycznego ciała. Przeżywamy życie, nie korzystając w pełni z własnego światła, niezdolni do przywołania zdrowia, dobrobytu i dobrego samopoczucia, które przynależą nam z racji urodzenia. Częstotliwość naszych dusz i częstotliwość naszych ciał nie są zazwyczaj zestrojone. Możemy doświadczać oporu pomiędzy nimi lub wręcz jawnego konfliktu i oddzielenia. Tak dzieje się z powodu życiowych traum, bólu, rozczarowania i żalu. Idziemy przez życie niepewnym krokiem bez pełnej mocy i obecności naszego ducha.”

“Soul Body Fusion® to prosty proces, który możesz robić dla siebie i innych, przywracając zestrojenie ciała na poziomie komórkowym, z możliwie najwyższą energią, jakie może ono utrzymać. Zmiany są trwałe i niekończące się – trwałe, ponieważ kiedy twoje komórki się zmieniają, by zharmonizować się z wyższymi aspektami Ciebie, pozostają już na tej wyższej częstotliwości. Zmiana nie ma końca, ponieważ dusza nie zna granic.”

Więcej informacji na temat metody Soul Body Fusion można znaleźć na stronie www.SoulBodyFusion.com

Na warsztacie poznasz praktyczne zastosowanie metody Soul Body Fusion®.
Nauczysz się jak możesz dostrajać swoje ciało do wibracji swojej duszy oraz jak pracować z innymi tą metodą. Warsztat kończy się certyfikatem praktyka metody Soul Body Fusion®.

Zapraszam serdecznie
Monika Staśkiewicz
Certyfikowany Nauczyciel metody Soul Body Fusion®

Jonette Crowley